سیناقائمیان

سینا قائمیان

مدرس دوره معامله گری با سیستم معاملاتی ایچیموکو

ایچیموکو استراتژی

ایچیموکو فراتر از یک اندیکاتور است

دوره های آموزشی

شما میتوانید هم به صورت کلاس حضوری و وبیناری یا از طریق دی وی دی آموزشی ، استراتژی های معاملاتی مبتنی بر سیستم معاملاتی ایچیموکو را یاد بگیرید.