japanese candlestick

الگوی مرد دار آویز

تعریف الگوی مرد دار آویز مرد دار آویز یک الگوی برگشتی است که وقتی پس از رشد نمودار مشاهده شود، نشان‌دهنده اتمام روند صعودی است. این الگو سایه پایینی دراز و بدنه کوچکی دارد. الگوی مرد دار آویز، شمع‌هایی با سایه بلند و بدنه اصلی کوچک را نمایش می‌دهد. بدنه‌های اصلی نزدیک به بالاترین قیمت …

الگوی مرد دار آویز ادامۀ مطلب »

الگوی چکش

تعریف الگوی چکش الگوی چکش نیز مانند الگوی چکش معکوس یک الگوی برگشتی است که مشاهده آن در نمودار نزولی قیمت یک سهم، نشان‌دهنده اتمام روند نزولی است. این الگو سایه پایینی دراز و بدنه کوچکی دارد. الگوی چکش، شمع‌هایی با سایه بلند و بدنه اصلی کوچک را نمایش می‌دهد. بدنه‌های اصلی نزدیک به بالاترین قیمت روزانه …

الگوی چکش ادامۀ مطلب »

الگوی موچین

الگوی موچین الگوی موچین از دیگر مواردی است که در معرفی شمع‌های ژاپنی می‌توان مورد توجه قرار داد. موچین‌ها الگوهای سقفی و یا کفی هستند که توسط دو شمع کنار هم تشکیل می‌شوند به نحوی که این شمع‌ها در سقف‌ها دارای بیشترین قیمت یکسان و در کف‌ها نیز دارای کمترین قیمت یکسان هستند. الگوی موچین …

الگوی موچین ادامۀ مطلب »

الگوی ستاره صبح‌گاهی

الگوی ستاره صبح‌گاهی ستاره‌ها الگوهای کفی و یا سقفی هستند که در انتهای روندها مشاهده شده و می‌توانند نشان‌دهنده تغییر جهت روند قیمتی در تحلیل تکنیکال باشند. الگوی ستاره می‌تواند در شناسایی سطوح مهم مقاومت و حمایت قیمتی مؤثر واقع شود. به طور کلی، شکل‌گیری الگوی ستاره، حاکی از دودل بودن معامله‌گران است. تعریف الگوی …

الگوی ستاره صبح‌گاهی ادامۀ مطلب »

الگوی ستاره عصرگاهی

الگوی ستاره عصرگاهی ستاره‌ها الگوهای سقفی و یا کفی هستند که در انتهای روندها مشاهده شده و می‌توانند نشان‌دهنده تغییر جهت روند قیمتی در تحلیل تکنیکال باشند. الگوی ستاره می‌تواند در شناسایی سطوح مهم حمایت و مقاومت قیمتی مؤثر واقع شود. به طور کلی، شکل‌گیری الگوی ستاره، حاکی از دودل بودن معامله‌گران است. تعریف الگوی …

الگوی ستاره عصرگاهی ادامۀ مطلب »

الگوی سه کلاغ سیاه

تعریف الگوی سه کلاغ سیاه الگوی سه کلاغ سیاه مانند الگوی تودرتوی سقف یا کف، از جمله الگوهای سه شمعی است. سه کلاغ سیاه، یک الگوی برگشتی است که در انتهای روند صعودی یا پس از دوره‌ای از درجا زدن قیمت رخ می‌دهد. این الگو از سه شمع هم‌رنگ متوالی با بدنه‌های در حال رشد …

الگوی سه کلاغ سیاه ادامۀ مطلب »

الگوی سه سرباز سفید

تعریف الگوی سه ‌سرباز سفید الگوی سه‌ سرباز سفید مانند الگوی ستاره عصرگاهی و الگوی ستاره صبح‌گاهی، از جمله الگوهای سه شمعی است. سه‌ سرباز سفید، یک الگوی برگشتی است که در انتهای روند نزولی یا پس از دوره‌ای از درجا زدن قیمت رخ می‌دهد. این الگو از سه شمع هم‌رنگ متوالی با بدنه‌های در حال رشد تشکیل …

الگوی سه سرباز سفید ادامۀ مطلب »

الگوی تودرتوی سقف یا کف

معرفی الگوی تودرتوی سقف یا کف الگوی تودرتوی سقف یا کف مانند الگوی سه کلاغ و الگوی سه سرباز، از جمله الگوهای سه شمعی هستند. تودرتوی سقف یا کف، الگوهای برگشتی هستند که در انتهای روند رخ می‌دهند و می‌توانند نشان‌‌دهنده تغییر جهت روند باشند. این الگوها از یک شمع بزرگ هم‌جهت با روند و دو شمع کوچکتر …

الگوی تودرتوی سقف یا کف ادامۀ مطلب »

الگوی هارامی

تعریف الگوی هارامی الگوی شمع حامله هارامی یک الگوی برگشتی دو شمعی است که شمع اول آن بلند و کشیده و شمع دوم آن نیز کوچک بوده و در درون بدنه (شکم) شمع اول قرار گرفته‌است. مشاهده این الگو در کف، به عنوان اخطار صعود و در سقف، به عنوان اخطار نزول تلقی می‌شود. هارامی …

الگوی هارامی ادامۀ مطلب »

الگوی خط ملاقات

تعریف الگوی خط ملاقات الگوی خط ملاقات یک الگوی برگشتی است که از دو شمع بلند با قیمت پایانی در یک سطح تشکیل شده‌است. مشاهده این الگو در کف، به عنوان اخطار صعود و در سقف، به عنوان اخطار نزول قیمت در نظر گرفته می‌شود. الگوی خط ملاقات، دو شمعی بوده و هشداری برای اتمام …

الگوی خط ملاقات ادامۀ مطلب »