g1

الگوی ستاره صبح‌گاهی

الگوی ستاره صبح‌گاهی

ستاره‌ها الگوهای کفی و یا سقفی هستند که در انتهای روندها مشاهده شده و می‌توانند نشان‌دهنده تغییر جهت روند قیمتی در تحلیل تکنیکال باشند. الگوی ستاره می‌تواند در شناسایی سطوح مهم مقاومت و حمایت قیمتی مؤثر واقع شود. به طور کلی، شکل‌گیری الگوی ستاره، حاکی از دودل بودن معامله‌گران است.

تعریف الگوی ستاره صبح‌گاهی

الگوی ستاره صبح‌گاهی یک الگوی سه شمعی کف برگشتی است که در پایان روند نزولی رخ می‌دهد. شمع اول با بدنه بزرگ توپر، پس از آن یک شمع کوچک با بدنه کوتاه و سپس، یک شمع توخالی که به سرعت به اندازه طول شمع اول برمی‌گردد.

الگوی ستاره صبح‌گاهی

روانشناسی الگوی ستاره صبح‌گاهی

همانند آنچه درباره الگوی ستاره عصر‌گاهی بیان شد، عکس همان اتفاقات در پایین روند نزولی رخ می‌دهد. تعداد زیادی از خریداران در روز سوم با قدرت زیاد، قیمت را به بالا می‌برند. در روز معاملات شمع اول و در ادامه روندنزولی، فروشندگان با عرضه خود قیمت را پایین برده و یک شمع نزولی پرقدرت را تشکیل می‌دهند. در روز دوم معاملات، اولین و آخرین قیمت معاملاتی روز نزدیک به هم است که این امر بیانگر بی‌تصمیمی و یا دودل بودن فروشندگان و خریداران است. در روز سوم معاملات، خریداران با قدرت زیادی وارد معامله شده و قیمت را به شدت بالا می‌برند.

با مشاهده این سه شمع پشت سر هم، می‌توان نسبت به انتقال قدرت از دستان فروشندگان به دستان خریداران اطمینان حاصل نمود.

g3

شروط تأیید الگوی ستاره صبحگاهی

شرط تأیید ۱ : شمع اول در ستاره صبح‌گاهی توپر باشد.

g4

شرط تأیید ۲ : بدنه شمع دوم کوچک باشد.

g5

شرط تأیید ۳ : شمع سوم نیمه بدنه شمع اول را رد کرده باشد.

بررسی میزان قدرت الگوی ستاره صبح‌گاهی

وجود شکاف بین بدنه‌ شمع دوم و بدنه شمع اول، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگوی ستاره صبح‌گاهی است.بیشتر بودن حجم معاملات در شمع سوم نسبت به شمع اول، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگوی ستاره صبح‌گاهی است.هر چه طول بدنه شمع سوم بیشتر باشد و هر چه بیشتر بدنه شمع اول را بپوشاند، قدرت الگوی ستاره صبح‌گاهی بیشتر است.اگر الگوی ستاره صبح‌گاهی در محدوده حمایت قیمتی شکل بگیرد، قدرت الگو بیشتر است.

با مشاهده عوامل تأیید و بالا بودن قدرت الگوی ستاره صبح‌گاهی، می‌توان به بازگشت روند نمودار اعتماد بیشتری کرد. ستاره صبح‌گاهی درست پیش از روشن شدن هوا ظاهر می‌شود و در واقع، نویدبخش فرا رسیدن صبح و طلوع خورشید است.

نمونه‌ای از الگوی ستاره صبح‌گاهی

نمودار قیمتی نماد فارس در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲

g6

بازگشت به صفحه بلاگ