استراتژی فلت کیجنسن

  • بازار مورد استفاده : بورس تهران | فارکس | کریپتو
  • تایم فریم مورد استفاده : تمام تایم فریم ها
  • پیش نیاز جهت یاد گیری : آشنایی با اجزای ایچیموکو

در ابتدا بدانید ...

در این استراتژی مبنای اولیه وجود دو سقف یا دو کف در کنار یکدیگر است.

براساس فاصله دو سقف و یا دو کف از یکدیگر و همچنین اختلاف قیمتی آن سقف ها (کف ها) از یکدیگر، میتوانیم میزان اصلاح قیمت را معین کنیم 

از این استراتژی میتوان به صورت مکمل در کنار سایر استراتژی ها استفاده نمود.

حالت اول

اگر همانند شکل زیر پیوت C و پیوت A در کنار یکدیگر قرار داشته باشند و فاصله میان آن ها ۲۶ کندل یا کمتر بود ، در صورت برگشت قیمت از پیوت C حداقل میزان اصلاح قیمت در ابتدا تا سطح پیوت B و سپس پیوت O است.

41
عدد 26 -1 - مثال

حالت دوم

اگر همانند شکل زیر پیوت C و پیوت A در کنار یکدیگر قرار داشته باشند و فاصله میان آن ها بیشتر از ۲۶ کندل بود ، در صورت برگشت قیمت از پیوت C میزان اصلاح قیمت تا ۳۸ یا ۵۰ درصد طول موج BC خواهد بود.

عدد 26 - 2

حالت سوم

اگر همانند شکل زیر پیوت C و پیوت A در کنار یکدیگر قرار داشته باشند و فاصله میان آن ها ۲۶ کندل یا کمتر بود ، میزان اصلاح قیمت از پیوت C تا پیوت O ادامه خواهد داشت. 

همچنین اگر فاصله میان پیوت C و پیوت A بیشتر از ۲۶ کندل بود ، میزان اصلاح تا پیوت B ادامه خواهد داشت.

عدد 26 - 3