مدیریت استرس در معاملات - نگرانی

مدیریت استرس در معاملات – نگرانی

مدیریت استرس در معاملات – نگرانی

بیشتر معامله گرها خطر ذاتی بازار را درک میکنند، با این حال، مقدار زیادی پول را به خطر می اندازند. با وجود چنین خطراتی، معامله گرها باید عاقلانه خرید و فروش کنند. آنها بایستی مقدار مناسبی اطلاعات جمع آوری کرده، تصمیمات آگاهانه بگیرند و در زمان مناسب وارد معاملات شده و از آن ها خارج شوند.

هرگاه نتوانید نگرانی تان را در مورد چیزی کنترل کنید یا به جای اقدام به عمل، وقت و انرژی زیادی را صرف نگرانی کنید، این عاطفه سبب حواس پرتی و رخ دادن هزاران اشتباه در خرید و فروش می شود.

بعضی معامله گرها به قدری در احاطه مدیریت واکنش به استرس قرار میگیرند که در دام اندیشه هایشان میافتند. آنها نمی توانند در مورد مشکلاتشان بیندیشند، پیوسته نگران هستند و وقتی در مورد اتفاقات تامل میکنند و بدترین حالت را پیش بینی می نمایند با چنین طرز تفکری مشکلاتشان را بزرگ میکنند.

هرچه بیشتر حوادث را منظر بیم و هراس مشاهده کنید، بیشتر در چرخه ای معیوب گرفتار میشوید و زندگی تان را برای همیشه با الگوی گذشته مشاهده میکنید. پس، چنین موضوعی حس بی کفایتی و ناکارآمدی را تقویت کرده و برای داشتن تصویری از شایستگی، شما را به طرف تلاش بیشتر سوق میدهد. هرچه بیشتر بیندیشید، بیشتر نگران میشوید.

مدیریت استرس در معاملات - نگرانی

در نهایت، تمایل به نگرانی بر قله ترس از زیان، پذیرفته نشدن و بار دیگر روبرو شدن با استرس بیشتر بنا میشود. گاهی این موضوع صورت انکار دارد، معامله گر کارش را نمی آزماید. آن را اصلاح نمیکند، فرض میکند که افزایش پول امکان پذیر است و برای خود صندوق تامین ایجاد میکند.

معامله گر روی این فرض کار میکنند که اگر به مدت طولانی و به دقت در مورد نقطه ضعفشان نگران باشند، به نحوی جادویی مشکل خود را رفع و رجوع کرده یا حذف میشود. آنان در صورت روبرو شدن با این دور و تسلسل، احتمال زیادی دارد که خود را خسته کرده و احساس ناتوانی کنند.

معامله گر پیش از اصلاح هرچیزی که در خرید و فروش او نادرست است، باید از هرگونه تمایل به تغییر دادن استراتژیش آگاه باشد. در چنین موقعیتی، ابتدا موقعیت را بررسی کنید تا دریابد که چه چیزی را باید اصلاح نماید.

بازگشت به صفحه بلاگ