شخصیت خودتان را بسازید

شخصیت خودتان را بسازید

شخصیت خودتان را بسازید

شخصیت شما الگویی بی نظیر و پیچیده از امکانات است و به عهده ی شماست که مشخص کنید چطور رویه هایتان را برای خریدوفروش بهتر به کار گیرید. هدف این نیست که شخصیت تان را تغییر دهید. شما همانید که هستید. اگر خودسر و لجوج باشید، آن ویژگی ها تغییر نمی کند. بیاموزید که از ویژگی هایتان به نفع خود استفاده کنید. ممکن است بتوانید روی سماجت تان تکیه کنید تا در خریدوفروش موفق شوید و به سوددهی کامل برسید، به خصوص اگر سرمایه گذار ارزشی باشید و کارهای بنیادی زیادی انجام داده باشید. اگر شخص بی نظمی باشید، به این معنی است که با طرح های عملی سازماندهی شده نمی توانید معامله گر منضبطی باشید؟ نباید همیشه با انضباط باشید. با راهبرد مفصلی برای خریدوفروش احتمال زیادی دارد که در خریدوفروش منضبط بمانید، حتی اگر انضباط نقطه ی قوت شما نباشد.

فرد بیمناک نمی تواند ترسش را یک باره دور بریزد. او می تواند تنظیماتی ایجاد کند؛ به گونه ای که ترس نتواند او را عقب نگه دارد.

بعضی معامله گرها از داشتن کسی که به خصوص شخصیت متضادی با آن ها دارد، در حوزه های ضعف خود کمک می گیرند. معامله گر با ترسش به قدری فلج می شود که نمی تواند خودش را به جایی برساند که بتواند کار کند؛ ممکن است که از معامله گر مطمئن تری درخواست کند که در کنار او بماند و به او کمک کند معامله گر دیگری که با مهارت های سازماندهی مشکل دارد، می خواهد دستیار به کار گیرد تا در مورد جزئیاتی که نمی تواند به پایان رساند، به او کمک نماید.

متأسفانه بسیاری از معامله گرها آموخته اند که واکنش های درونی شان را دفع کنند یا از شیوه های شخصیتی اساسی خود پیروی نکنند. باید شما را تشویق کنیم که از ویژگی های شخصی خود برای تعمیم مهارت های تصمیم گیری استفاده کنید. تجربیات شخصی و ویژگی های شخصیتی می توانند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار دهند و شما را به قدری قدرتمند سازند که وسایل دیگر نتوانند شما را کنار بزنند.

شخصیت برنده

معامله گر موفق ترکیبی از رویه های شخصیتی را در خود ‎دارد که برخی از آن ها را طبیعت به او می دهد و بعضی از آن ها را هم با آموزش کسب می کند. برای نمونه، معامله گر موفق تحلیلگر به دنیا آمده باشد؛ یا نباشد، اهمیت تعمق در اطلاعات را پیش از اقدام به خریدوفروش درک می کند. همچنین معامله گر موفق تصمیمات آنی نمی گیرد و وقتی نیاز است که ریسک های مناسبی را بپذیرد، به سرعت پاسخ می دهد. شما هم می توانید با آموختن وفق دادن خودتان با واکنش های بدنی تان، معامله گر موفقی شوید؛ به گونه ای که علانمی را که باید عمل خاصی را انجام دهید، درک ‎نمایید. با ‏تنظیم روح و روانتان، بر مبنای عواطفتان واکنش نشان نمی دهید؛ بلکه از عواطفتان به نفع تصمیم گیری برای حرکت های بعدی استفاده می کنید.

شخصیت خودتان را بسازید

متأسفانه بسیاری از معامله گرها آموخته اند که واکنش های درونی شان را دفع کنند یا از شیوه های شخصیتی اساسی خود پیروی نکنند. باید شما را تشویق کنیم که از ویژگی های شخصی خود برای تعمیم مهارت های تصمیم گیری استفاده کنید. تجربیات شخصی و ویژگی های شخصیتی می توانند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار دهند و شما را به قدری قدرتمند سازند که وسایل دیگر نتوانند شما را کنار بزنند.

همچنین بیشتر معامله گرها در برخی مراحل وقتی هر چیزی به نظر می رسد دقیقا آن طوری که باید باشد هست، چیزی مانند در منطقه بودن را تجربه کرده اند. بیشتر معامله گرها همچنین خودشان را در بحبوحه ی خریدوفروش می یابند که این حس به کار نمی آید. به برخی دلایل نمی توانند انگشتشان را به چیزی که فکر نمی کنند درست باشد اشاره کنند. هرگاه معامله گرهای موفق خودشان را در این جایگاه می یابند، می دانند به چه نحوه عواطف و احساساتشان را بخوانند و آن ها را در تصمیمات خریدوفروش به کار گیرند. درحالی که این عواطف نباید جایگزینی برای بیشتر وسایل تحلیلگری و تصمیم گیری باشد می توانند آن ها را متمم این فرایند کنند.
با توجه به اینکه بازار پیوسته در حال تغییر است و آینده ۱۰۰ درصد پیش پیشی شدنی نیست، هیج مدل یا قاعده ای به معامله گر اجازه نمی دهد تا بیشتر مواقع درست عمل کند. معامله گرها باید از هر فایدهای استفاده کنند، حتی اگر مقدار زیادی تجربیات شخصی باشد، که بیشتر اوقات در غرایز و عواطف ذخیره و اصلاح شده باشد.
به طور طبیعی توان معامله گرهای بزرگ را ندارید؛ نمی توائید با اطمینان از آن ها بیاموزید و از سبک یا شخصیت ایشان تقلید کنید؛ اما می توانید از کارهای برنده ی آن ها نسخه برداری کنید. معامله گرهای موفق، به رغم شرایط بازار موفق اند؛ زیرا آموخته اند توانایی های طبیعی شان را تقویت کرده؛ اهمیت ضعف طبیعی شان را تقویت یا تضعیف کنند و مهارت هایی را بیاموزند که اکنون ندارند.

شخصیت خودتان را بسازید

یکی از فاحش ترین اشتباهاتی که می توانید مرتکب شوید، این است که از ‎ویژگی های ‏شخصیتی تان غافل بمانید؛ یا آن را توجیه کنید، به خصوص آن هایی را که در پرتو نور منفی می توان دید. کسی را، به خصوص خودتان را، فریب ‎ندهید. به جای این ‎کار، از ابزارهای ‏سودآوری تان برای پیدا کردن حاشیه ی سود بی نظیر استفاده کنید. به شیوه های شخصیتی خودتان مجال دهید تا شما را کنترل کنند و به خودتان اجازه دهید تا علائم شخصیت شما را به بیرون بفرستد؛ سپس، از آن ویژگی ها استفاده کنید تا شما را به سمت الگوهای خریدوفروش خیلی سازنده راهنمایی کند.
چند کاری که می توانید انجام دهید عبارتند از:
ا. اگر بیش از اندازه تحلیلگر باشید، می توانید حجم خریدوفروشتان را به نحو فزاینده ای افزایش دهید.
۲. اگر غریزی عمل می کنید، حتما افکارتان را با حقایق تقویت می کنید.
‏۳. اگر دچار عدم اعتمادید، صورت سودوزیانتان را تشکیل دهید تا اعتمادتان برگردد.
۴. اگر بدبین هستید، یادداشت روزانه داشته باشید تا موفقیت هایتان را یادآوری کند.
۵. اگر بیش از اندازه بدبین هستید، انضباط را بیاموزید تا از بی قراری تان آگاه شوید.