ایچیموکو چیست ؟

در سال ۱۹۳۰ شخصی ژاپنی به اسم هوسودا گوئیچی یک روش تجزیه و تحلیل برای استفاده در بازارهای مالی را پس از ۳۰ سال تحقیق و آزمایش ابداع کرد و آن را ایچیموکو (ichimoku) نامید.

تعادل

ایچیموکو در یک نگاه به معنای “چارت تعادلی” و از یک منظر به “نمودار ابرها” معنا میشود. ایچیموکو دارای ۵ جز به نام های تنکانسن – کیجنسن – چیکواسپن – سنکواسپن A و سنکواسپن B است. ساختار هریک از این اجزا برمبنای فرمول ریاضی میانگین گیری است. بطور مثال:

  1. تنکن از میانگین گیری بالاترین و پایین ترین قیمت در ۹ کندل اخیر حاصل میشود.
  2. کیجن از میانگین گیری بالاترین و پایین ترین قیمت در ۲۶ کندل اخیر حاصل میشود.
  3. چیکواسپن همان لاین چارت است که ۲۶ دوره (کندل) از آخرین کندل جاری عقب تر است.
  4. سنکواسپن A از میانگین گیری میان تنکن و کیجن حاصل میشود و نتیجه آن تحت نام سنکواسپن A در ۲۶ دوره (کندل) جلوتر از کندل جاری قرار دارد.
  5. سنکو اسپن B از میانگین گیری بالاترین و پایین ترین قیمت در ۵۲ کندل اخیر حاصل میشود که ۲۶ دوره (کندل) جلوتر از کندل جاری قرار دارد.
  6. به فضای میان سنکواسپن A و سنکواسپنB ابر کومو میگویند.

تنکانسن چیست؟

تنکانسن شاید در وهله اول بسیار شبیه میانگین متحرک باشد اما به دلیل تفاوت فرمول ریاضی تشکیل دهنده هر کدام از این دو، ظاهر متفاوتی دارد.

تنکنسن میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در ۹ کندل آخر میباشد که بصورت همزمان زیر آخرین کندل درحال شکل گیری قرار دارد اما میانگین متحرک ، حاصل میانگین گیری از تمام close های کندل هایی است که به عنوان پریود تعریف کردیم.

در نرم افزار متاتریدر تنکنسن را با نام Tenkan-sen و در تریدینگ ویو یا رهاورد۳۶۵ با نام Conversion Line میتوانید مشاهده نمایید.

کیجنسن چیست؟

کیجنسن نیز شاید همانند تنکانسن در وهله اول بسیار شبیه میانگین متحرک باشد اما باز هم به دلیل تفاوت فرمول ریاضی تشکیل دهنده هر کدام از این دو، ظاهر متفاوتی دارد.

کیجنسن میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در ۲۶ کندل آخر میباشد که بصورت همزمان زیر آخرین کندل درحال شکل گیری قرار دارد اما میانگین متحرک ، حاصل میانگین گیری از تمام close های کندل هایی است که به عنوان پریود تعریف کردیم.

در نرم افزار متاتریدر کیجنسن را با نام Kijun-sen و در تریدینگ ویو یا رهاورد۳۶۵ با نام Base Line میتوانید مشاهده نمایید.

چیکواسپن چیست؟

چیکواسپن همان نمودار خطی (Line Chart) است که ۲۶ کندل عقب تر از کندل جاری قرار دارد. در حقیقت ضرورت وجو چیکواسپن در ایچیموکو جهت بررسی قیمت فعلی با قیمت ۲۶ روز گذشته ( یکماه کاری ) است.

در نرم افزار متاتریدر کیجنسن را با نام Kijun-sen و در تریدینگ ویو یا رهاورد۳۶۵ با نام Lagging Span میتوانید مشاهده نمایید.

ابرکومو چیست؟

ابرهای کومو در حقیقت فضای بین توی المان به نام های سنکواسپن A و سنکواسپن B هستند. سنکواسپن A از میانگین گیری میان تنکنسن و کیجنسن و انتقال ماحصل این میانگین گیری به ۲۶ دوره جلوتر ایجاد میگردد و سنکواسپن B از میانگین گیری میان بالاترین و پایین ترین قیمت در ۵۲ کندل اخیر و انتقال ماحصل این میانگین گیری به ۲۶ دوره جلوتر ایجاد میشود.

در نرم افزار متاتریدر کیجنسن را با نام Kijun-sen و در تریدینگ ویو یا رهاورد۳۶۵ با نام Lagging Span میتوانید مشاهده نمایید.