ch1

الگوی چکش

تعریف الگوی چکش

الگوی خط ملاقات">الگوی چکش نیز مانند الگوی چکش معکوس یک الگوی برگشتی است که مشاهده آن در نمودار نزولی قیمت یک سهم، نشان‌دهنده اتمام روند نزولی است. این الگو سایه پایینی دراز و بدنه کوچکی دارد. الگوی چکش، شمع‌هایی با سایه بلند و بدنه اصلی کوچک را نمایش می‌دهد. بدنه‌های اصلی نزدیک به بالاترین قیمت روزانه هستند. اگر این الگوی شمعی در یک روند نزولی رخ دهند، ظهور آن می‌تواند اخطاری به منزله اتمام آن روند باشد. نامگذاری الگوی چکش به این نام، در حقیقت به این معنا است که بازار “چکش‌کاری شده‌ است!”

الگوی چکش

روانشناسی الگوی چکش

الگوی چکش زمانی شکل می‌گیرد که قدرت خریداران یک سهم بر قدرت فروشندگان آن سهم برتری داشته باشد؛ به طوری که اگر چه رفتار فروشنده‌ها منجر به ریزش قیمت می‌شود، اما در ادامه، این خریداران هستند که با رفتار خود باعث می‌شوند قیمت تا سطح ابتدایی شمع رشد کند و حتی از آن هم عبور کرده و بالاتر برود. مشاهده این الگو در روند نزولی، نشان‌دهنده این است که خریداران به این نتیجه رسیده‌اند که ریزش قیمت به پایان رسیده‌است و قیمت از این نقطه به اصطلاح به کف خود رسیده‌است و این نقطه، نقطه مناسبی برای ورود به معامله خرید محسوب می‌شود.

ch3

شروط تایید الگوی چکش

شرط تأیید ۱ : همان‌طور که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید، بدنه شمع در بالاترین قسمت بوده و سایه بالایی وجود نداشته باشد، یا در صورت وجود، بسیار کوچک باشد.

ch4

شرط تأیید ۲ : همان‌طور که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید، طول سایه پایینی می‌بایست دست کم دو برابر طول بدنه اصلی باشد.

ch5

بررسی میزان قدرت الگوی چکش

  • هر چقدر طول سایه پایینی بیشتر باشد، قدرت الگوی چکش بیشتر است.
  • اگر چه رنگ الگو می‌تواند به صورت توپر (سیاه) هم باشد، اما این امر نشان‌دهنده قدرت کمتر الگو است.
  • هرچقدر شکاف بین چکش و شمع قبلی بیشتر باشد، قدرت الگو نیز بیشتر می‌شود.

ch6

با مشاهده عوامل تأیید الگوی چکش و بالا بودن قدرت الگو، شما می‌توانید به بازگشت روند ریزشی قیمت و صعودی شدن نمودار، بیشتر اعتماد کنید.

نمونه‌هایی از الگوی چکش

نمودار بیت‌کوین در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۰

ch7

نمودار سهام شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۴

ch8

بازگشت به صفحه بلاگ