c1

الگوی هارامی

تعریف الگوی شمع حامله

شمع حامله (هارامی) یک الگوی برگشتی دو شمعی است که شمع اول آن بلند و کشیده و شمع دوم آن نیز کوچک بوده و در درون بدنه (شکم) شمع اول قرار گرفته‌است. مشاهده این الگو در کف، به عنوان اخطار صعود و در سقف، به عنوان اخطار نزول تلقی می‌شود. هارامی در ژاپن به معنای جنین یا بارداری بوده و الگوی هارامی خبر از خوش یمنی یا شومی روند در آینده می‌دهد. در الگوی شمع حامله، شمع اول باید یک شمع بزرگ در انتهای یک روند باشد که به آن شمع مادر و شمع دوم باید یک شمع کوچک باشد که به آن شمع کودک می‌گویند. الگوی شمع حامله را می‌توان عکس الگوی پوشا در نظر گرفت.

c2

روانشناسی الگوی شمع حامله در کف

فروشندگان از شروع زمان معاملات، با فشار عرضه در طی جلسه معاملاتی، قیمت را به پایین هدایت می‌کنند و با رفتار خود، یک الگوی شمعی قدبلندِ توپر را شکل می‌دهند. در روز اول، فروشندگان به طور هیجانی و با تعداد زیاد وارد معامله می‌شوند؛ بنابراین، در روز دوم، فروشندگان توان خود را از دست داده‌اند و از طرفی، تعداد کمی از خریداران این اطمینان را دارند که قیمت، کمتر نخواهد شد. در این روز، خریداران فرمان قیمت را در دست می‌گیرند و قیمت را بالا می‌برند؛ اما تعداد آنها کم بوده و موفق نمی‌شوند هیجان روز قبلِ فروشندگان را به طور کامل اصلاح کنند.

c3

روانشناسی الگوی شمع حامله در سقف

همانند الگوی شمع حامله (هارامی) در کف، عکس همان اتفاقات در بالای روند صعودی رخ می‌دهد. تعداد کمی از فروشندگان در روز دوم قیمت را پایین می‌آورند. خریداران از شروع زمان معاملات، با فشار تقاضای خود در طی جلسه معاملاتی، قیمت را به بالا هدایت می‌کنند و با رفتار خود یک الگوی شمعی قدبلند توخالی را شکل می‌دهند. در روز اول، خریداران به طور هیجانی و با تعداد زیاد وارد معامله می‌شوند؛ بنابراین، در روز دوم، خریداران توان خود را از دست داده‌اند و از طرفی، تعداد کمی از فروشندگان این اطمینان را دارند که قیمت بیشتر نخواهد شد. در این روز، فروشندگان فرمان قیمت را در دست می‌گیرند و قیمت را پایین می‌برند؛ اما تعداد آنها کم بوده و موفق نمی‌شوند هیجان دیروز خریداران را به طور کامل اصلاح کنند.

c4

الگوی شمع حامله صلیبی

اگر شمع دوم یک دوجی باشد، به آن حامله صلیبی گفته می‌شود و این الگو به مراتب از الگوی حامله کلاسیک قدرتمندتر است، تا حدی که به آن الگوی خرابکار نیز گفته می‌شود. حامله صلیبی اغلب در کف مشاهده می‌شود اما نکته مهم این است که به عنوان یک قانون هر چه بدنه شمع دوم کوچکتر باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.

c5

شروط تأیید الگوی شمع حامله

شرط تأیید ۱ : بدنه شمع اول می‌بایست بلند و کشیده باشد.

شرط تأیید ۲ : بدنه شمع دوم می‌بایست داخل بدنه شمع اول باشد.

شرط تأیید ۳ : بدنه شمع سوم می‌بایست کوچک باشد.

بررسی میزان قدرت الگوی شمع حامله

اگر رنگ شمع دوم مخالف رنگ شمع اول باشد، نشان‌دهنده قدرت الگو است.
وجود شکاف داخلی بین بدنه دو شمع، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو است.
اگر الگوی شمع حامله در محدوده مقاومت یا حمایت قیمتی شکل بگیرد، قدرت زیادی خواهد داشت.

با مشاهده عوامل تأیید و بالا بودن قدرت الگو، می‌توان به بازگشت روند نمودار قیمتی بیشتر اعتماد کرد.

نمونه‌ای از الگوی شمع حامله در کف

نمودار سهام ایران‌خودرو در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

c8

نمونه‌ای از الگوی شمع حامله در سقف

نمودار نماد فملی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

c7