k1

الگوی موچین

الگوی موچین

الگوی موچین از دیگر مواردی است که در معرفی شمع‌های ژاپنی می‌توان مورد توجه قرار داد. موچین‌ها الگوهای سقفی و یا کفی هستند که توسط دو شمع کنار هم تشکیل می‌شوند به نحوی که این شمع‌ها در سقف‌ها دارای بیشترین قیمت یکسان و در کف‌ها نیز دارای کمترین قیمت یکسان هستند. الگوی موچین که توسط سایه‌های دو شمع شکل می‌گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت روند باشد.

الگوی موچین

روانشناسی الگوی موچین

الگوی موچین در کف

در روز معاملات شمع اول و در ادامه روند نزولی، فروشندگان همچنان با عرضه خود قیمت را پایین می‌آورند، اما قدرت آنها نسبت به روز‌های قبل کمتر شده‌است. در این روز، خریداران نیز وارد معامله شده و تقاضای آنها نیمی از حرکت نزولی قیمت را پیش از پایان وقت معاملات، اصلاح می‌نماید. در روز دوم، فروشندگان مجدداً با عرضه خود قیمت را فقط تا نقطه پایینی روز قبل پایین می‌آورند. خریداران با ورود خود، کف قیمت معاملات روز قبل را حفظ کرده و پر قدرت‌تر از دیروز، قیمت را به سقف معاملات روز قبل می‌رسانند. این امر منجر به شکل‌گیری سایه‌های پایینی شمع‌ها شده و هشداری برای بازگشت روند قیمت محسوب می‌شود.

k3

الگوی موچین در سقف

در روز معاملات شمع اول و در ادامه روند صعودی، خریداران همچنان با تقاضای خود قیمت را بالا می‌برند، اما قدرت آنها نسبت به روز‌های قبل بیشتر شده‌است. در این روز، فروشندگان نیز وارد معامله شده و عرضه آنها نیمی از حرکت صعودی قیمت را پیش از پایان وقت معاملات، اصلاح می‌نماید. در روز دوم، خریداران مجدداً با تقاضای خود قیمت را فقط تا نقطه بالایی روز قبل بالا می‌برند. فروشندگان با خروج خود، سقف قیمت معاملات روز قبل را حفظ کرده و پر قدرت‌تر از دیروز، قیمت را به کف معاملات روز قبل می‌رسانند. این امر منجر به شکل‌گیری سایه‌های بالایی شمع‌ها شده و هشداری برای بازگشت روند قیمت محسوب می‌شود.

k4

شروط تأیید الگوی موچین

شرط تأیید ۱ : کمترین قیمت دو شمع در کف و بیشترین قیمت دو شمع در سقف، می‌بایست یکسان باشد.

k5

شرط تأیید ۲ : رنگ شمع اول همرنگ روند و رنگ شمع دوم متضاد رنگ شمع اول باشد.

k6

نکته : در برخی مواقع، ممکن است بین دو شمع موچین، دو یا چندین شمع دیگر وجود داشته باشد.

k7

بررسی میزان قدرت الگوی موچین

هر چقدر طول سایه پایینی هر دو شمع در کف بیشتر باشد، قدرت الگوی موچین بیشتر است.هر چقدر طول سایه بالایی هر دو شمع در سقف بیشتر باشد، قدرت الگوی موچین بیشتر است.نبود سایه بالایی در کف و سایه پایینی در سقف، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگوی موچین است.اگر الگوی موچین در محدوده مقاومت یا حمایت قیمتی شکل بگیرد، قدرت زیادی دارد.

فراموش نکنید که اگرچه مشاهده الگوی موچین در نمودار قیمت یک نماد نسبت به الگو‌های پیشین نشانه‌ای قوی برای تغییر جهت قیمت‌ها محسوب نمی‌شود، اما پس از مشاهده این الگو می‌بایست بسیار مراقب باشید. الگوی موچین می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت‌ها و نیز سطوح مهم مقاومت و حمایت قیمتی باشد؛ با مشاهده عوامل تأیید و بالا بودن قدرت الگوی موچین، می‌توان به بازگشت روند نمودار قیمت بیشتر اعتماد کرد.

نمونه‌هایی از الگوی موچین

نمودار نماد خپارس در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۸

k8

نمودار یورو به دلار در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۱۸

k9

بازگشت به صفحه بلاگ