aq1

الگوی مرد دار آویز

تعریف الگوی مرد دار آویز

مرد دار آویز یک الگوی برگشتی است که وقتی پس از رشد نمودار مشاهده شود، نشان‌دهنده اتمام روند صعودی است. این الگو سایه پایینی دراز و بدنه کوچکی دارد. الگوی مرد دار آویز، شمع‌هایی با سایه بلند و بدنه اصلی کوچک را نمایش می‌دهد. بدنه‌های اصلی نزدیک به بالاترین قیمت روزانه هستند. اگر این الگوی شمعی در یک روند صعودی رخ دهند، ظهور آنها می‌تواند اخطاری برای اتمام آن روند باشد.

الگوی مرد دار آویز

روانشناسی الگوی مرد دار آویز

الگوی مرد دارآویز وقتی شکل می‌گیرد که تعداد و قدرت فروشندگان نسبت به خریداران شروع به افزایش می‌کند. فروشنده‌ها پس از شروع جلسه معاملاتی با رفتار خود منجر به ریزش قیمت می‌شوند، اما در طی جلسه، خریداران قیمت را به نواحی شروع جلسه باز می‌گردانند. شکل گرفتن این الگو در طی یک روند صعودی، نشان از به اتمام رسیدن قدرت خریداران برای تداوم روند صعودی است. در صورتی که شمع در محدوده‌های مقاوتی ایجاد شده باشد، الگوی ایجاد شده، الگوی مرددارآویز بوده و هشدار از بازگشت روند و نزولی شدن آن می‌دهد.

aq3

شروط تایید الگوی مرد دار آویز

شرط تأیید ۱ : بدنه شمع در بالاترین قسمت بوده و سایه بالایی وجود نداشته باشد، یا در صورت وجود، بسیار کوچک باشد.

aq4

شرط تأیید ۲ : طول سایه پایینی باید دست کم دو برابر طول بدنه اصلی باشد.

aq5

بررسی میزان قدرت الگوی مرد دار آویز

  • هر اندازه که طول سایه پایینی بیشتر باشد، قدرت الگو بیشتر است.
  • رنگ الگو می‌تواند توخالی (سفید) و توپر (سیاه) باشد، اما بدنه توپر به دلیل ریزشی بودن، قدرت بیشتر الگو را نشان می‌دهد.
  • هر اندازه که شکاف بین چکش و شمع قبلی بیشتر باشد، قدرت الگو نیز بیشتر می‌شود.

aq6
 اگر الگوی مرد دارآویز در محدوده مقاومت قیمتی شکل بگیرد، قدرت زیادی خواهد داشت.

الگوی مرد دارآویز در واقع همان الگوی چکش است که در بالای روند صعودی شکل می‌گیرد. با مشاهده عوامل تأیید و بالا بودن قدرت الگو، شما می‌توانید به بازگشت روند صعودی و ریزشی شدن نمودار بیشتر اعتماد کنید.

نمونه‌هایی از الگوی مرد دار آویز

نمودار دلار به یورو در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۵

aq7

نمودار نماد فولاد در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۱

aq8

بازگشت به صفحه بلاگ