e1

الگوی سه کلاغ سیاه

تعریف الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه مانند الگوی تودرتوی سقف یا کف، از جمله الگوهای سه شمعی است. سه کلاغ سیاه، یک الگوی برگشتی است که در انتهای روند صعودی یا پس از دوره‌ای از درجا زدن قیمت رخ می‌دهد. این الگو از سه شمع هم‌رنگ متوالی با بدنه‌های در حال رشد تشکیل شده‌است. سه کلاغ سیاه الگویی سقفی است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت روند از صعودی به نزولی باشد. الگوی سه کلاغ سیاه در حقیقت، نشان‌دهنده اتمام روند صعودی بوده و سطوح مقاومت قیمتی مهمی را نیز نشان می‌دهد.

الگوی سه کلاغ سیاه

جالب است بدانید که ژاپنی ها رسمی دارند که بر اساس آن، خبر های ناخوشایند را بالدار می‌دانند. شاید به همین دلیل است که این الگو را الگوی سه کلاغ سیاه یا سه کلاغ بالدار می‌خوانند. زیرا با مشاهده آن در نمودار، تحلیلگران می‌توانند ریزش قیمت را پیش‌بینی نمایند.

روانشناسی الگوی سه کلاغ سیاه

پس از مدتی افزایش قیمت، در روز شمع اول، تعداد کمی از فروشندگان وارد معامله می‌شوند و با عرضه خود، قیمت را کمی پایین می‌آورند. به دلیل اینکه قیمت مدتی روند صعودی داشته‌است، فروشندگان محتاطانه وارد معامله می‌شوند و با تمام شدن خریداران، به راحتی فرمان قیمت را دست خود می‌گیرند. در روز دوم، فروشندگان با قدرت بیشتری شروع به معامله می‌کنند و با حصول اطمینان از پایان قدرت خریداران، در روز سوم احتیاط خود را کنار می‌گذارند. اما در روزهای آتی، این الگوی قیمتی در نیمی از اوقات در یک روند خنثی باقی می‌ماند تا عموم فروشندگان وارد معامله شوند و با فشار عرضه خود، قیمت را کاهش دهند. در حقیقت، روانشناسی الگوی سه کلاغ سیاه بسیار شبیه به الگوی سه‌ سرباز سفید است با این تفاوت که عکس همان اتفاقات در بالای روند صعودی رخ می‌دهد و تعداد کمی از فروشندگان در سومین روز متوالی، قیمت را کاهش می‌دهند.

e3

شروط تأیید الگوی سه کلاغ سیاه

شرط تأیید ۱ : هر ۳ شمع، همرنگ باشند.

e4

شرط تأیید ۲ : بدنه شمع دوم می‌بایست از بدنه شمع اول بزرگتر باشد.

e5

شرط تأیید ۳ : بدنه شمع سوم از بدنه شمع دوم کوچکتر نباشد و سایه آن نیز خیلی کوتاه باشد.

e6

بررسی میزان قدرت الگوی سه کلاغ سیاه

میزان رشد هر شمع نسبت به شمع قبل، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو است.رشد حجم معاملات همزمان با رشد شمع‌ها، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو است.اگر الگو در محدوده مقاومت قیمتی شکل بگیرد، قدرت آن زیاد خواهد بود.

با مشاهده عوامل تأیید و بالا بودن قدرت الگو، می‌توان به بازگشت روند نمودار قیمتی، بیشتر اعتماد کرد.

نمونه‌ای از الگوی سه کلاغ سیاه

نمودار شاخص کل در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۷

e7

بازگشت به صفحه بلاگ