a1

الگوی خط ملاقات

تعریف الگوی خط ملاقات

الگوی خط ملاقات یک الگوی برگشتی است که از دو شمع بلند با قیمت پایانی در یک سطح تشکیل شده‌است. مشاهده این الگو در کف، به عنوان اخطار صعود و در سقف، به عنوان اخطار نزول قیمت در نظر گرفته می‌شود. الگوی خط ملاقات، دو شمعی بوده و هشداری برای اتمام روند محسوب می‌شود. الگوی خط ملاقات را می‌توان الگوی نفوذی ناقص نیز در نظر گرفت.

الگوی خط ملاقات

روانشناسی الگوی خط ملاقات در کف

در ادامه‌ی روند نزولی گذشته، فروشندگان از لحظه شروعِ معاملات، با عرضه‌ی خود قیمت را به سمت پایین هدایت می‌کنند. در روز دوم، فشار شدید فروشنگان در بازگشایی، منجر به معامله سهام با شکاف قیمتی چشمگیری نسبت به پایان روز قبل می‌شود. این فشار هیجانی، قدرت فروشندگان را به پایان می‌رساند. سپس، خریداران وارد معامله شده و در پایان روز معاملاتی، قیمت را به محدوده پایانی روز قبل می‌رسانند.

a3

روانشناسی الگوی خط ملاقات در سقف

همانند الگوی خط ملاقات در کف، در این حالت عکس همان اتفاقات در بالای روند صعودی رخ می‌دهد. در ادامه روند صعودی، خریداران از لحظه شروع معاملات، با تقاضای خود قیمت را به سمت بالا هدایت می‌کنند. در روز دوم، فشار شدید خریداران در بازگشایی، منجر به معامله سهام با شکاف قیمتی چشمگیری نسبت به پایان روز قبل می‌شود. این فشار هیجانی، قدرت خریداران را به پایان می‌رساند. سپس، فروشندگان وارد معامله شده و در پایان روز معاملاتی، قیمت را به محدوده پایانی روز قبل می‌رسانند. در اثر رفتار هیجانی خریداران، تعداد آنها به اتمام رسیده و فروشندگان وارد معامله می‌شوند.

a4

شروط تأیید الگوی خط ملاقات

شرط تأیید ۱ : بدنه شمع دوم بلند و کشیده باشد.

a5

شرط تأیید ۲ : قیمت آخر هر دو شمع در یک محدوده باشد.

a6

شرط تأیید ۳ : رنگ دو شمع با یکدیگر متضاد باشد.

a7

بررسی میزان قدرت الگوی خط ملاقات

نفوذ شمع اول به بدنه شمع دوم، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو است.بلندی و کشیدگی شمع‌ها نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو است.اگر الگو در محدوده مقاومت یا حمایت قیمتی شکل بگیرد، قدرت زیادی خواهد داشت.

نکته : اگر شمع دوم تا نیمه بدنه شمع اول رشد کند، تبدیل به الگوی نفوذی خواهد شد. با مشاهده عوامل تأیید و بالا بودن قدرت الگو، می‌توان به بازگشت روند نمودار قیمتی بیشتر اعتماد کرد.

نمونه‌ای از الگوی خط ملاقات در کف

نمودار نماد ثنوسا در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶

a8

نمونه‌ای از الگوی خط ملاقات در سقف

نمودار سهام پخش البرز در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

a9

بازگشت به صفحه بلاگ